Panngemet är testat av SP Sveriges Tekniska

Forskningsinstitut,

enligt SS-EN 14437:2004


Panngemet är ett tidsbesparande och säkert sätt att fästa takpannor.


Säkerhetstänket har varit det som genomgående styrt utvecklingsarbetet och det är nu möjligt att fästa takpannor med en hand och hålla sig fast med den andra.


Panngemet ersätter spik/skruv och passar både proffs och lekmän.


Det går inte att misslyckas, Panngemet sätter alla på plats!

Asplyckevägen 12

417 29 Göteborg   

tel

e-post

0703-301159

info@panngemet.se